Fra Alexander den Store til Gustav – Homoseksualitetens historie

 

Indledning

Homoseksuelle og homoseksualitet er emner der er meget oppe i tiden og diskuteres livligt. Denne artikel omhandler den udvikling synet på homoseksualitet har gennemgået op gennem historien og vil ske ved hjælp af en noget overfladisk men kronologisk gennemgang af homoseksualitetens historie. Meningen med denne artikel er ikke at diskutere hele den homoseksuelle historie, men at belyse og diskutere de forskellige holdninger der hersker i dagens Danmark omkring fortidige og nutidige bøsser.

Homoseksualitet er gennem historien blevet betegnet som mange ting. Det siges blandt andet at det er en synd, en sygdom, en livsstil, en normal variation af seksuallivet, en adfærdsforstyrrelse og en kriminel handling. Termer såsom “queen,” “fag,” “fairy,” og “bøsse” er blevet benyttet til at beskrive individer, der gennem historien bl.a. er blevet medicineret, sat i fængsel og henrette blot for at tilhøre en anden seksuel orientering end den heteroseksuelle. Denne hetz har gjort, at mange aldrig er sprunget ud af skabet, hvilket vil sige, at de aldrig har stået offentligt frem og erklæret deres seksuelle præferencer. I dag er der stadig flere mennesker der åbent fortæller om deres seksuelle orientering, men det sker dog stadig med fare for social eksklusion og i værste tilfælde er det med livet som indsats. Stereotyperne omkring homoseksuelle trives som aldrig før, hvor mandlige homoseksuelle beskrives som feminine og kvindelige som maskuline.1. Det passer i sagens natur langt fra på alle bøsser og lesbiske, men som det senere skal uddybes kan disse stereotyper udnyttes kommercielt.

 

Homoseksualitet – Et historisk tilbageblik

Der har eksisteret homoseksuelle så langt tilbage i tiden de historiske kilder lader os komme, som for eksempel det gamle Egypten, Kina og Indien. Mange amerikanske indianerstammer havde tilmed institutionaliseret homoseksualitet, i hvert fald for mænd. Nogle antikke samfund, hvor det græske kan nævnes som eksempel, idealiserede homoseksualitet hvorimod andre samfund fordømte det. Som eksempel på det sidste kan jødedommen nævnes. Synet på homoseksualitet har derfor været præget af hvor i tid man var, men også hvilket land og hvilken religion man tilhørte. I middelalderen mente man, at homoseksualitet var en smitsom sygdom der hurtigt kunne sprede sig og at bæreren sjældent kunne kureres. I 1800-tallet voksede bekymringen omkring homoseksuelle fordi urbaniseringen havde gjort fænomenet mere udbredt. Under 2. Verdenskrig blev bøsser og lesbiske sendt i koncentrationslejre hvor mange ikke overlevede og deres ligesindede blev i det kommunistiske Cuba sat i fængsel og frataget deres borgerlige rettigheder. I 1980’erne begyndte det homoseksuelle samfund for alvor at gøre sig bemærket og krævede samme rettigheder som deres hetroseksuelle medmennesker. Den 15. juni 2012 blev i Danmark en skælsættende dag, fordi to personer af samme køn nu kunne blive viet i de danske folkekirker.2. Hermed nåede man ét skridt tættere på ønsket om den ligestilling der årtier før var blevet et krav fra det homoseksuelle samfund.

 

Alexander den Store og Gustav – To vidt forskellige bøsser

Det siges om Alexander den Store (356-323 f.Kr.), at han var usandsynligt glad for alkohol og havde en forkærlighed for unge mænd. Men om sidstnævnte er historisk korrekt, er svært at afgøre. Dette er ikke stedet for en længere udredning om hvorvidt Alexander den Store var homoseksuel eller ej, i stedet vil nutidens syn på hans seksuelle orientering være i fokus. Alexander den Store er gået over i historien som en genial hærfører der erobrede enorme landområder. Han var det vi i dag vil kalde en “rigtig mand”, fordi han formåede at bekæmpe sine fjender, drikke sig fra sans og samling og styre sit enorme rige. Det er interessant at observere, at rygterne om at han var homoseksuel spiller en mindre rolle og ikke lader til at påvirke hans popularitet og anseelse. Som tidligere nænt, opfattes han stadig som en “rigtig mand” og en storslået hærfører.

Gustav fra For lækker til love, er et bud på en homoseksuel mand der er den direkte modsætning til Alexander den Store. Gustav er enormt feminin, elsker Burberry, botox og latinomænd. Han opfattes vel næppe som en “rigtig mand”, hvilket kan skyldes, at det ikke er hans hensigt. Han har en helt bestemt karakter i de programmer han deltager i og det er blevet hans brand, at opføre sig præcis som folk forventer, at en bøsse vil opføre sig. Han er ekstravagant og opmærksomhedssøgende, men gør det med lune. Han spiller en karakter man enten elsker eller hader, og ved at deltage i alle de programmer han kan, har Gustav fundet en måde hvorpå han kommercielt kan udnytte de stereotyper der hersker omkring homoseksuelle. Dette indikerer, at det i de mainstream medier er blevet socialt acceptabelt at være bøsse, hvorfor man så med rimelighed kan antage, at der i den brede offentlighed eksisterer en større forståelse og accept af det at være homoseksuel. Som tidligere nævnt, er det ikke uden konsekvenser at springe ud som bøsse, hvilket Gustav er et eksempel på, idet han som offentlig person er et mål for kritik. Som et eksempel på dette kan Facebooksiden “Alle os der hader Gustav fra Dagens Mand” nævnes.3 Det skal dog siges, at denne side ikke nødvendigvis retter kritik af Gustav fordi han er homoseksuel, men måske fordi har har en markant og provokerende personlighed.

 

Afslutning

Homoseksuelle lever i dag i et noget mere tolerant samfund end for blot 200 år siden. Men det, at springe ud som bøsse eller lesbisk, kan dog stadig have konsekvenser. Der eksisterer i dag mange stereotype opfattelser omkring hvad det vil sige at være homoseksuel og hvordan en homoseksuel mand ser ud og opfører sig. På trods af dette hersker der en inkonsekvens i opfattelsen omkring homoseksuelle. Alexander den Store er blevet et symbol på den maskuline og mandige homoseksuelle mand, hvorimod Gustav er den feminine og til tider meget tøsede bøsse. Det er yderst interessant at to vidt forskellige opfattelser af hvad en homoseksuel mand er, kan eksistere side om side. Dette indikerer, at der i dag ikke eksisterer én opfattelse omkring homoseksualitet, men i stedet mange forskellige holdninger der sameksisterer.

 

Forfatter: T. Petersen            

 

 

1. Bullough, Vern L.: Homosexuality A History. Garland STMP Press 1979. S. 1-16.

2. Kristeligt dagblad: www.kristeligt-dagblad.dk/homoseksuelle-vielser. 02-03-2013.

3. Facebook: https://www.facebook.com/AlleOsDerHaderGustavFraDagensMand. 16-03-2013.

 

Skriv en kommentar