Om Projekt Mandemuseet

Mandemuseet er et museum uden vægge. Hermed gør vi op med den klassiske idé om et museum som et fysisk sted, hvor udstillinger ofte får lov til at samle støv. Mandemuseet har hverken midler eller lyst til at binde sig til mursten. Vi er et pop-up museum med midlertidige udstillinger, der sættes op i lånte lokaler eller udendørs i det offentlige rum. Mandemuseet kan komme til dig når som helst og hvor som helst.

Mandemuseet giver dog ikke køb på museumstanken – så havde vi valgt et andet navn. Vi er et museum, fordi vi arbejder med maskulinitet ud fra de fem museumssøjler. Da projektet er en fattig ungersvend satser vi på den immaterielle kultur frem for den materielle kultur. Vi indsamler, registrerer, bevarer, forsker og formidler ånd og viden frem for genstande. Denne viden må gerne være knyttet til materielle former, men vi nedtoner vores genstandsfokus. Mandemuseet har samme forhold til genstande som til bygninger: vi vil ikke eje dem, men gerne låne eller leje dem.

Mandemuseet har valgt at tilføje ordet projekt til sin titel for at understrege dynamik. Kønsopfattelser er ikke faste enheder, men påvirkes og forandres over tid, hvorfor det er et evigt projekt at forsøge at indfange og definere maskulinitet. Ligesom opfattelser af manden er ustabile og dynamiske, er Mandemuseet ikke en fast og uforanderlig idé – vi satser på, at I skal være med til at forme Mandemuseet.

Skriv en kommentar